fbpx
 
 

Tăng review tốt cho doanh nghiệp

  1. Sàng lọc các review của khách hàng trên các trang mạng xã hội như Yelp, Facebook, Instagram, Google, Twitter…

Khách hàng sẽ đánh giá dich vụ thông qua đường link kết nối với các trang mạng xã hội. Sau khi khách hàng cho số sao và nhập đánh giá, feedback sẽ được gửi vào thư mục quản lý “Review” của Yes!Rewards. Thư mục “Review” phân loại feedback theo từng trang mạng xã hội mà khách hàng đã đánh giá.

  • Các review tốt sẽ được đăng lên các trên mạng xã hội. Các review xấu sẽ tự động gửi vào thư mục quản lý.

Trong thư mục “Review,” tất cả các đánh giá của khách hàng sẽ được hiển thị tại đây. Tuy nhiên, chỉ những đánh giá tốt sẽ được đăng tải trên trang mạng xã hội. Những tin nhắn xấu sẽ bị loại bỏ và lưu trữ trong thư mục quản lý. Chỉ người Quản lý mới có thể thấy những review xấu này.

 
 

Share This