YES! REWARDS

Quản lý và chăm sóc khách hàng

  1. Thống kê và báo cáo số lượng khách theo từng tuần, tháng, quý, và năm.

Yes!Rewards thống kê khách hàng theo hai hình thức báo cáo: số liệu và biểu đồ.

Số liệu: cho phép người quản lý biết được con số cụ thể, chi tiết để lên chiến lược ngắn hạn.

Biểu đồ: cung cấp cái nhìn tổng quan tình hình kinh doanh theo từng mốc thời gian để lên chiến lược dài hạn.

  • Tạo chương trình khuyến mại, campaign theo từng nhóm khách hàng mong muốn.

Dựa theo tình hình kinh doanh, sự kiện, nhóm khách hàng, người Quản lý có thể chủ động tạo chương trình tùy theo mong muốn.

  • Thiết lập, chỉnh sửa nội dung và chương trình khuyến mại.

Tát cả nội dung và hình thức khuyến mãi, người Quản lý hoàn toàn có thể chủ động thiết lập dễ dàng trên hệ thống Yes!Rewards,mà không cần thông qua bên thứ ba để thực hiện.

 
 
 
YES! REWARDS