fbpx
 
 

POS Quản lý & Marketing for Nails

  1. Thống kê và báo cáo số lượng khách theo từng tuần, tháng, quý, và năm.

Yes!Rewards thống kê khách hàng theo hai hình thức báo cáo: số liệu và biểu đồ.

Số liệu: cho phép người quản lý biết được con số cụ thể, chi tiết để lên chiến lược ngắn hạn.

Biểu đồ: cung cấp cái nhìn tổng quan tình hình kinh doanh theo từng mốc thời gian để lên chiến lược dài hạn.

  • Tạo chương trình khuyến mại, campaign theo từng nhóm khách hàng mong muốn.

Dựa theo tình hình kinh doanh, sự kiện, nhóm khách hàng, người Quản lý có thể chủ động tạo chương trình tùy theo mong muốn.

  • Thiết lập, chỉnh sửa nội dung và chương trình khuyến mại.

Tát cả nội dung và hình thức khuyến mãi, người Quản lý hoàn toàn có thể chủ động thiết lập dễ dàng trên hệ thống Yes!Rewards,mà không cần thông qua bên thứ ba để thực hiện.

User Manual for the Nail Salon POS

Video provide a brief overview of the Nail Salon POS

Here are the link and the manual. Please let me know if you have any questions

Nail Salon POS HOW TO USE HOME

Nail Salon POS HOW TO USE REPORTNG

Nail Salon POS HOW TO DO SALARY

Nail Salon POS HOW TO ADD NEW EMPLOYEES

Nail Salon POS HOW TO ADD NEW SERVICES

Nail Salon POS HOW TO CHANGE EMPLOYEE SETTINGS

Nail Salon POS HOW TO CHANGE INVENTORY SETTINGS

Nail Salon POS HOW TO CHANGE SHOP SETTINGS

Nail Salon POS HOW TO USE GIFT CARD

Nail Salon POS HOW TO SELL GIFT CARD

Nail Salon POS HOW TO SETUP DISCOUNTS

Nail Salon Pos – Payment

Nail Salon POS and Yes! rewards

 
 

Share This